Voorlopig nog geen Athene en Bratislava/For the moment no Athens and Bratislava

Vanwege de voortgaande verspreiding van het coronavirus in Europa en de onzekerheid hoe lang dit nog duurt, heb ik besloten mijn geplande reis in mei 2020 met minimaal één jaar uit te stellen. Gezien het feit dat een werkend vaccin waarschijnlijk niet in voldoende beschikbare aantallen voor alle Europeanen op de markt zal zijn voor maart 2021 is mei 2021 als volgende reisdatum vooralsnog onzeker. Het lijkt verstandiger eerder te gokken op september 2021 (niet meer zo warm en minder druk dan de zomermaanden).
 
Due to the continuing spread of the coronavirus in Europe, and the uncertainty how long it will take before this is over, I've decided to postpone my 2020 trip, which was to take place in the month of May, with at least one year. Due to the fact that a working vaccine for all Europeans won't be available before March 2021, latest estimation, a trip in May 2021 could come too early. It's better to plan the trip in September 2021 (not that hot in September and less tourists than during the summer holidays).
 
Sponsoring is altijd welkom. Stuur mij een mail om te bespreken hoe de sponsoring voor beide partijen interessant kan zijn: info@mensenmeteenbeperkingaanhetwoord.be Zie ook de privacyverklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens onderaan deze pagina.
 
 
Athene/Athens
 
 

Bratislava